Holvikejekta frå 1881 er den eineste klinkbygde jekta som er bevart i Noreg. I fleire hundre år frakta jekter varer langs kysten og fjordane til og frå Bergen. Men då motorbåtane kom, vart jektene utkonkurrerte.

I Nordfjord fatta sogelaget interesse for Holvikejekta og kjøpte ho i 1909. Då laget skipa Nordfjord Folkemuseum i 1920 vart jekta den fyrste gjenstanden i samlinga. I dag er ho stilt ut ved Gloppefjorden, like ved Sandane sentrum, der ho vart dregen på land etter sin siste tur til Bergen i 1906.

Både masten, seglet, krøppelspelet og ankerkjettingen var solgt før jekta kom til museet. Krøppelspelet fekk imidlertid museet tak i igjen og det er no ein del av samlinga. 

Kva er ei jekt?

Ei jekt er ei brei, lita seglskute som har ei mast med råsegl og er utan fast dekk. Den har høg stamn og tverr akterende, ofte med eit rom med eit eller to glas. 

Bygging

Holvikejekta vart bygd i Kråafjøra på Sandane av båtbyggjarane Jakob og Andreas Apalset og smeden Elias Andenes. Ho vart bygd i 1881, men klinkbygging er ein alderdomeleg båtbyggermetode. Båtborda ligg då over kvarandre og er festa til kvarandre med saum. "Saum" er ein særskild spikar med hovudet på utsida som er klinka mot ei ro på innsida av huda. "Huda" - dei ytre båtborda - vert bygd fyrst, og forma på båten vert gjeven etter kvart som ein lagar hud. "Spanta" - innveden - blir forma etterpå og festa til huda med trenaglar. (Dette skil klinkbygging frå den nyare metoden kravellbygging, der spanta vert laga fyrst og hudborda deretter festa til desse).

Storleik

Holvikejekta er 20 meter lang og 8,6 meter brei. Framme på jekta er «pletten» der anker og ankerspel stod. Bak er "vengen", rommet der mannskapet budde med senger, bord og kokeomn. Over vengen er vengedekket, der styrmannen stod. Masta finns ikkje lenger, men var 26,5 meter lang. Storselg-råa var 14 meter lang. Seglet vart heisa ved hjelp av ein firskoren talje med nedste taljen fastbygd i jektekonstruksjonen. Seinare fekk jekta ei krøppelspel for heising av seglet. 

Fraktefartøy

Holvikejekta vart brukt til å frakte ved og trelast til Bergen. Jekta kunne ta vel 120 famner ved. Var veden kløyvd året før, var han lettare, og dei hadde ved eit høve med 150 famner. For å få plass til store lass, vart det sett stakar ned i hol i vaterbordet, og sette bord på kant på innsida av desse. På toppen av stakane, som kunne nå eit par meter over vaterbordet, gjekk det tau tvers over jekta til staken på den andre sida. 

I tillegg til famnved, var det vanleg å ha med material, tynneband, bastetau, never, tønner og skrin, heimevove tøy og andre heimelaga produkt til å selje i byen. Born kunne samle kongler for sal eller knusk til kveikje. Av større ting jekta tok med var færinger (båter) og mastestolper. Det hende og at levande dyr vart tekne med til Bergen. Då laga dei eit rom til desse i vedlasset. Slik last var alltid bestilt før levering, medan veden som var med, skulle seljast i byen i større eller mindre parti.

I byen

I Bergen skulle lasta seljast og leverast, ting dei trong heime vart handla inn. Ein kunne gjere ærend hos øvrighet eller fagmiljø, treffe slekt og vener, og dra på fest og uteliv. Det var skipparen si oppgåve å halde greie på oppgjeret både med kjøparar og leverandørar til kvar tur. Frå Bergen kunne jekta ta med fint mjøl, sukker, salt, slipesteiner, klær og takpanner. To-tre turar til Bergen i løpet av eit år var vanlig og mannskapet bestod av fem-seks mann.

Eigarane til Holvikejekta var Abraham Pederson Holvik (f.1849) som var brukar i Holvik på Sandane, Ole Jensson Austrheim (f.1856) som var brukar på Jens-Olabruket på Austrheim, Ola Larsson Eide (f.1865) som var brukar på bruk nr.5 og Reiel Andersson Andenes (f.1844) som var brukar på Martinsbruket.

Ut av bruk og museumsgjenstand

Då motorbåtane kom, vart jektene utkonkurrerte. Nokre vart avrigga og isette motor, andre vart ombygde, medan dei fleste nedsøkkte, opprotna, brende eller hogde. Holvikejekta fekk ein annan skjebne, då Nordfjord Sogelag fatta interesse for jekta og kjøpte ho i 1909. Då sogelaget skipa Nordfjord Folkemuseum i 1920 vart ho den fyrste gjenstanden i samlinga. Både masten, seglet, krøppelspelet og ankerkjettingen vart solgt. Krøppelspelet fekk museet tak i igjen og er no ein del av samlinga. 

Av dei mange hundre jektene som segla med frakt til Bergen er Holvikejekta den eineste klinkbygde jekta som er bevart. Som einaste fartøy av sitt slag er Holvikejekta er eit viktig maritimt kulturminne både i norsk og europeisk samanheng.